Soczewki kontaktowe: dostępne w Klinice KOMED /przy zakupie 1 opakowania dodajemy 1 szt. gratis, a w przypadku zakupu soczewek jednodniowych dodajemy 5 szt. gratis/ oraz z dostawą do domu /www.komed.os1.pl/.
Leczenie wazoaktywne: pomimo ogromnego postępu w chirurgii naczyń wymiana lub nawet naprawa naczyń krwionośnych obarczona jest ryzykiem i zazwyczaj nie jest ostatecznym wyleczeniem lecz tylko zamianą jednej choroby na inną, wiązaną z lepszym rokowaniem. Najlepszym postępowaniem pozostaje w tej sytuacji odroczenie operacji do momentu, gdy ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia naczynia lub groźnych dla życia zaburzeń ogólnoustrojowych staje się większe niż ryzyko leczenia zabiegowego. Zmniejszenie ryzyka operacyjnego i wprowadzenie coraz lepszych metod operacyjnych powoduje, że kierujemy do operacji chorych we wcześniejszym etapie choroby, w tym chorych z niewielkimi dolegliwościami. W tej grupie chorych podjęcie decyzji o zabiegu jest jednak trudniejsze. Leczenie wazoaktywne /leki zawierające czynne substancje aktywujące płytki krwi, tlenek azotu, prostacykliny, które powodują rozkurcz mięśni gładkich w ścianie naczyń krwionośnych, poszerzenie światła naczyń doprowadzając do wzrostu ogólnej objętości układu krwionośnego przy stałej objętości krwi/ chorych z niedokrwieniem przewlekłym obniża systemowy opór obwodowy, rozszerza naczynia krwionośne, co przekłada się na zmniejszenie dolegliwości i wydłużenie dystansu chromania przestankowego oraz dłuższe zachowanie prawidłowej czynności kończyn, a także zmniejsza ryzyko udaru mózgu. Nasi pacjenci stosujący leczenie wazoaktywne wymagają systematycznej obserwacji klinicznej i naczyniowej, a w razie potrzeby podjęcia decyzji o innej możliwości terapii.
Poradnia Okulistyczna dla Dorosłych i Dzieci: leczenie zaćmy, jaskry, zeza i niedowidzenia, ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne
Poradnia Leczenia Chorób Naczyń: diagnostyka i leczenie między innymi miażdżycy i niewydolności żylnej
Centrum Leczenia Trudno Gojących się Ran: oczyszczanie ran, przykrycie rany opatrunkiem, zwalczanie niedotlenienia rany, innowacyjne metody kompresjoterapii, przeprowadzenie zabiegu operacyjnego na niewydolnym układzie naczyniowym.