TERAPIA WZROKOWA

Terapia wzrokowa prowadzona przez dr Agnieszkę Kocelę dyplomowaną optometrystkę pomoaga przywrócić  i utrzymać właściwe funkcjonowanie narządu wzroku.

W trakcie terapii stosowane są ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne wspomagające leczenie zeza i niedowidzenia. Terapia ortoptyczna zalecana jest nie tylko w zezach jawnych, ale również w zezach ukrytych i okresowych oraz przed i po zabiegach operacyjnych zeza. Ponadto, podczas terapii stosowane są ćwiczenia usprawniające  konwergencję, akomodację, widzenie obuoczne i przestrzenne.

 


Autor: adminDo