trening wzrokowy

Prowadzimy trening wzrokowy u osób z problemami widzenia obuocznego, akomodacji, wysokich forii, widzenia przestrzennego.

Zajmujemy się najmłodszymi dziećmi z podejrzeniem wad wzroku.


Autor: admin